ERČ oficiālie sponsori:
Seko mums:
IEEJAS KARTES

RALLY LIEPĀJA SKATĪTĀJA KOMPLEKTS VISIEM RALLIJA ĀTRUMPOSMIEM

Skatītāja komplektā iekļauta ieejas karte, skatītāja drošības informācijas buklets, kakla lenta un rallija uzlīme. Skatītāja komplekta cena vienai personai - EUR 25,00.

Speciālais piedāvājums oficiālajā interneta veikalā easyshop.lv!

Pērc 3 ieejas kartes un ceturto saņem BEZ maksas! Četru ieejas karšu komplekta cena - EUR 75,00!

 

RALLY LIEPĀJA IEEJAS BIĻETE VIENAM RALLIJA ĀTRUMPOSMAM

Vienreizēju ieejas biļeti būs iespējams iegādāties pie ieejas ātrumposmā, cena - EUR 12,00.

 

SKATĪTĀJA KOMPLEKTA TIRDZNIECĪBAS VIETAS

Liepāja, Liepājas Olimpiskais Centrs, Brīvības iela 39, Liepāja

Liepāja, Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs, Rožu laukums 5/6, Liepāja

Kuldīga, Kuldīgas Tūrisma informācijas centrs, Baznīcas iela 5, Kuldīga

Talsi, Talsu novada Tūrisma informācijas centrā, Lielā iela 19/21 (Talsu tautas namā), Talsi

Saldus, Saldus Tūrisma informācijas centrs, Striķu ielā 3 (ieeja no Kalpaka laukuma), Saldus

Rīga, kartinga halle Ātruma Cilts, Sergeja Eizenšteina iela 2, Rīga

Rīga, Kalnciema kvartāla Vīnu veikals, Kalnciema iela 35, Rīga

Internetā, Rally Liepāja oficiālajā tirdzniecības vietnē www.easyshop.lv

 

INFORMĀCIJA RALLY LIEPĀJA 2016 IEEJAS KARŠU ĪPAŠNIEKIEM!

Visas iegādātās ieejas kartes būs derīgas arī Rally Liepāja pārceltajā norises laikā 16.-18. septembrī.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pie ieejas ātrumposmā skatītāju komplektus visiem rallija ātrumposmiem iegādāties nebūs iespējams! Pie ieejas ātrumposmā būs iespējams iegādāties tikai ieejas biļeti uz konkrēto ātrumposmu! Ja vēlaties vērot vairākus Rally Liepāja ātrumposmus, lūdzu, sagādājiet sev skatītāja komplektu pirms došanās uz ātrumposmu!

 

RALLY LIEPĀJA VIP KOMPLEKTS

Rally Liepāja VIP komplektā ietilpst 2 VIP ieejas kartes, kakla lentas, VIP skatītāja automašīnas uzlīme, skatītāju drošības informācijas buklets, rallija uzlīme un VIP programmas apraksts. Ar VIP ieejas karti būs iespējams apmeklēt īpašu, labiekārtotu VIP zonu, kurā vienlaicīgi ar rallija vērošanu varēsiet baudīt arī siltu maltīti un atspirdzinošus dzērienus.

VIP komplekta cena - EUR 150,00.

Par iespēju iegādāties Rally Liepāja VIP komplektu, lūdzu, rakstīt uz info@raevents.lv.

 

RALLY LIEPĀJA ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Bez maksas rallija apmeklēšana nodrošināta bērniem līdz 10 gadu vecumam un invalīdiem (uzrādot apliecību).

Pensionāri saņems 10 % atlaidi, ja, iegādājoties ieejas karti Tūrisma informācijas centrā, uzrādīs derīgu pensionāra apliecību. Katram pensionāram ir iespēja iegādāties vienu rallija skatītāju komplektu.

 

SVARĪGI!

Neaizmirstiet saglabāt pirkuma čeku!

Ieejas karte ir derīga tikai kopā ar nesabojātu hologrammu un kakla lenti!

 

IEEJAS KARTES NOTEIKUMI

SIA “RA EVENTS”, vien.reģ.nr. 41203049203, (organizators) ir vienīgais un unikālais pārstāvis Latvijā, kas saskaņā ar licenci/līgumu drīkst organizēt FIA Eiropas rallija čempionāta posmu Latvijā (sacensības) 2016. gada 16.-18. septembrī. Zemāk aprakstīti sacensību noteikumi, kuri jāievēro visām personām, kas atrodas norises vietā.

Biļetes iegāde un atrašanās sacensību norises vietā (ar derīgu aproci) ir apliecinājums tam, ka apmeklētāji ir iepazinušies un piekrīt šiem noteikumiem. Noteikumi PDF faila versijā ŠEIT!

1.     IEEJAS KARTE

1.1. Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās ieejas kartes un to pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu. Bojātas vai viltotas ieejas kartes un to pirkumu čeki vai maksājuma uzdevumi nav derīgi, un organizators tos atpakaļ nepieņem.

1.2. Iegādātās ieejas kartes nemaina un atpakaļ nepieņem. Ja pasākums tiek atcelts, nauda par ieejas kartēm tiek atgriezta, uzrādot biļetes pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu.

1.3. Lai pasargātos no viltotām ieejas kartēm, iegādājaties tās tikai organizatora minētajās tirdzniecības vietās.

1.4. Pasākuma apmeklētājiem pasākuma teritorijā jābūt derīgai ieejas kartei ar derīgu hologrammu, kakla lentu un aproci, tās tiek pārbaudītas, ieejot pasākuma teritorijā.

1.5. Pasākuma organizatoram ir tiesības pārbaudīt apmeklētāja ieejas karti ar derīgu hologrammu, kakla lentu un aproci arī atrodoties pasākuma teritorijā vai to atstājot.

1.6. Ieejas karšu, to hologrammu, aproču vai kakla lentu kopēšana un/ vai dublēšana, neatļauta pavairošana un tālākpārdošana ir aizliegta, un ir kriminālsodāms pārkāpums. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas to ir iegādājusies.

1.7. Ja ieejas karte, hologramma, kakla lenta vai aproce tiek atzīta par nederīgu vai bojātu, apmeklētājam ir nekavējoties jāatstāj pasākuma teritorija.

1.8. Organizators nekavējoties ziņos tiesībsargājošām institūcijām par personām, kas izplata vai izmanto ieejai sacensībās viltotas biļetes. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas tās ir iegādājusies.

1.9. Pasākuma ieejas karti un/ vai aproci nodot citām personām ir kategoriski aizliegts.

1.10. Organizators neuzņemas atbildību par neizmantotajām sacensību biļetēm, nauda par tām netiek atmaksāta.

2.     IEEJA PAR SAMAZINĀTU MAKSU VAI BEZ MAKSAS

2.1. Latvijas invalīdiem ieeja sacensībās ir bez maksas. Pie ieejas norises vietā, personai ar invaliditāti jāuzrāda derīgs invaliditāti apliecinošs dokuments. Ja persona nevar uzrādīt invaliditāti apliecinošu dokumentu, organizators patur tiesības personas ar invaliditāti norises vietā neielaist.

2.2. Latvijas pensionāri saņems 10% atlaidi vienai ieejas kartei, iegādājoties to kādā no Tūrisma informācijas centriem un uzrādot derīgu pensionāra apliecību.

2.3. Bērniem līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja sacensībās ir bez maksas.

2.4. Pie ieejas sacensībās visiem bērniem var tikt lūgts uzrādīts personu (vecumu) apliecinošu dokumentu.

3.     IEEJA SACENSĪBĀS

3.1. Ieeja sacensībās ir atļauta tikai ar derīgu ieejas karti. Pie ieejas sacensībās apmeklētājs saņems aproci, kura jāapliek ap roku tā, lai nav iespējams to pārvilkt pāri plaukstai.

3.2. Saņemtajai aprocei jābūt uz apmeklētāja rokas visu sacensību laiku, abas sacensību dienas.

3.3. Organizatoram ir tiesības gan pie ieejas norises vietā, gan tās teritorijā, gan apmeklētajiem atstājot to, pārbaudīt apmeklētāju aproces. Apmeklētājam ir pienākums rūpēties par aproci, to nebojāt, netaisīt vaļā, nenodot citām personām.

3.4. Apmeklētājs bez aproces tiks nekavējoties izraidīts no norises vietas un/vai atkarībā no apstākļiem tiks lemts par viņa nodošanu tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem. Ja tiks konstatētas bojātas, t.sk. attaisītas aproces, salīmētas u.t.ml nederīgas aproces, organizatoram ir tiesības apmeklētājus ar bojātajām aprocēm nekavējoties izraidīt no norises vietas, konfiscējot bojāto aproci, kā arī sniegt informāciju par personu ar viltoto aproci tiesībsargājošām institūcijām saukšanai pie kriminālatbildības. Lēmumu par bojāto aproci organizators vai tā norīkotas personas pieņem pēc aproces vizuālas apskates, salīdzinot to ar derīgu aproci.

4.     NORISE

4.1. Ar atrašanos norises vietā, apmeklētājs piekrīt, ka sacensību norises laikā viņš var tikt filmēts un/ vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

4.2. Apmeklētājs piekrīt, ka drošības nodrošināšanas dēļ norises vietā viņš var tikt pakļauts personisko mantu un/ vai dokumentu / personas identitātes pārbaudei.

4.3. Sacensību organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt sacensību programmu.

4.4. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

4.5. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par valsts iestāžu / institūciju pārbaudēm un / vai darbībām sacensību norises vietā.

4.6. Alkoholisko dzērienu tirdzniecība norises vietā notiek saskaņā ar LR “Alkoholisko dzērienu aprites likumu”, kas nosaka, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

4.7. Bērniem visu sacensību norises laiku un norises vietā jāatrodas pieaugušo (vecāki vai aizbildņi) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

4.8. Bērniem un jauniešiem, kuri jaunāki par 16 gadiem no plkst. 22:00 līdz plkst. 08:00 sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Organizators neuzņemas atbildību par bērnu drošību, ja tie neievēro sacensību apmeklētāju noteikumus vai norises vietā neatrodas pieaugušo uzraudzībā.

4.9. Sacensību apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus sacensību norises laikā vai pirms tām.

5.     KOMERCIĀLIE AIZLIEGUMI

5.1. Bez saskaņošanas ar organizatoru, sacensību, sacensību mājas lapas, sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, ir stingri aizliegta.

5.2. Ir aizliegta jebkāda veida darbība, kas var radīt maldinošu iespaidu par sadarbību ar organizatoru.

5.3. Ja tiks konstatēta sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga pasākumos, kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.

5.4. Tikai ar organizatora atļauju sacensības norises vietā drīkst veikt tirdzniecību, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt labumu vai popularizēt kādu noteiktu produktu un /vai pakalpojumu.

5.5. Sacensību norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar sacensību organizatoru.

5.6. Ja norises vietā tiks konstatēta nesaskaņota tirdzniecība, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 3000 (trīs tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, kā arī organizatoram ir tiesības nekavējoties izraidīt pārkāpēju no sacensību norises vietas, konfiscējot izmantotos atribūtus.

5.7. Biļešu noteikumu pārkāpuma gadījumā un īpaši šo noteikumu pārkāpuma gadījumā, pārkāpējs, papildus soda naudas samaksai, būs atbildīgs par visu zaudējumu nodarīšanu organizatoram, tai skaitā par organizēšanas līguma/licences u.tml. zaudēšanu vai citiem zaudējumiem, kuri radušies šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

6.     VIDE

6.1. Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Pasākuma organizatori lūdz atkritumus novietot tiem paredzētajās vietās vai izmantot tam paredzētās atkritumu tvertnes.

6.2. Pasākuma organizatori aicina cienīt pasākuma norises vietā esošo apkārtējo māju iedzīvotājus un viņu īpašumus.

6.3. Pasākuma apmeklētājam nav tiesības bradāt pa stādījumiem un sējumiem. Vienmēr ievērot „aizliegts pārvietoties” / „no passing zone” zīmes.

6.4. Vienmēr satīriet apkārtni aiz sevis!

6.5. Nepiesārņojiet, bet saudzējiet dabu!

7.     DROŠĪBA

7.1. Motoru sports var būt bīstams! Neskatoties uz to, ka organizators veic visus iespējamos drošības un piesardzības pasākumus, motoru sportā var notikt neparedzami negadījumi. Apmeklētāji paši ir pilnībā  atbildīgi par savu drošību sacensību norises vietā. Apmeklētājiem pašiem pastāvīgi ir jāvērtē, vai viņu drošība sacensību norises vietā nav apdraudēta.

7.2. Organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības sacensību norises vietā neielaist personas vai tās izraidīt no sacensību norises vietas, ja sacensību apmeklētāju uzvedība traucē vai varētu traucēt sacensību norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju un / vai organizatoru un/ vai sportistu drošību un veselību, vai arī sacensību apmeklētāji neievēro šos noteikumus vai organizatora norādījumus un rīkojumus.

7.3. Drošības nolūkos sacensību apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.

7.4. Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas, alkoholu. Ja kaut kas no minētā tiks atrasts pie apmeklētāja, organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības to atsavināt, bet apmeklētāju izraidīt no norises vietas.

7.5. Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas.

7.6. Apmeklētājiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un dzīvību, uzturoties servisa parkā un visā sacensību norises vietā.

7.7. Bērniem un jauniešiem līdz 12 gadu vecumam ieeja servisa parkā atļauta tikai pieaugušo pavadībā.

7.8. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši sacensību laikā norises vietā.

7.9. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

7.10. Sacensību apmeklētājam ir jāņem vērā organizatora, tā norīkoto personu, t.sk. drošības un apsardzes darbinieku norādījumi.

8.     AUTOMAŠĪNAS/ AUTOSTĀVVIETAS

8.1. Lūgums novietot savu auto tā, lai tas netraucētu pārvietoties citu apmeklētāju un organizatoru automašīnām.

8.2. Lūgums vienmēr ievērot organizatora drošības personu norādījumus, nekad nenovietot savu automašīnu aizsprostojot Evakuācijas Ceļu.

8.3. Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, kuras novietotas pie pasākuma teritorijas vai tā teritorijā.

8.4. Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, kā arī par automašīnām, kuras atstātas uz Evakuācijas Ceļa.

 

Pasākums / sacensības - Rally Liepāja;

Pasākuma teritorija / norises vieta – rallija ātrumposmi (nepieciešama ieejas karte to apmeklēšanai); servisa parks, atklāšanas / apbalvošanas teritorija;

Ieejas karte – rallija ieejas karte / biļete, ar derīgu hologrammu uz tās, aproci un kakla lenti;

Apmeklētāji – personas, kuras atrodas pasākuma teritorijā ar derīgām ieejas kartēm.